100 лв. помощ за пострадалите български села

100,00 лв.