20 лв. помощ за пострадалите български села

20,00 лв.