#ПредайНататък

Георги Динков от Botron Software

Защо даряваш на Предай Нататък?

 

Научих за Предай Нататък от Жоро и Ваня. Направи ми впечатление колко са ангажирани и надъхани да помогнат. Впоследствие разбрах, че имат конкретни каузи и цели - знаех точно на кого и как мога да помогна. Имам голямо доверие на организацията и дарявам с радост, защото виждам, че влагат много мисъл, любов и енергия.

 

Какъв е твоят начин да предаваш нататък?

 

Смятам, че когато човек има възможност, трябва да помага на тези в нужда – финансово или с времето си. Така поне малко подобряваме ситуацията на някого, а и правим обществото си малко по-добро като цяло.

Fundraising minimum is
$5,000

Facilities

As a team member, you will enjoy the
ultimate VIP experience.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.